तेजी से लुप्त हो रही वन्य सम्पदा की संभाल वर्तमान समय की जरुरत
ਆਚਾਰੀਆ ਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੋਹਿਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ